Navigace

Závod se bude konat na 12-ti hektarové štěrkovně Koblov,která se nachází v okrajové části Ostravy. Do navigace stačí zadat Koblov,ul. Hřbitovní nebo  GPS: 49°52'50.091"N, 18°18'1.679"E a jste na místě.

Kontakt

Organizátor akce:  Roman Malý
tel: 734 337 019
e-mail:
grauvellbk@seznam.cz,

adresa pro písemný kontakt:
Rybářské potřeby Blansko, Komenského 8, Blansko 678 01

 

Mediální partneři

 

 

Mediálním partnerem je MRK.cz

www.mrk.cz

 

Sponzor Sepes Media www.sepes.cz

Carp Cup Koblov 2011

Od   16.10.2011 16:00   do   21.10.2011 12:00

 Místo konání:

  Štěrkovna  Koblov (Ostrava)            16.-21.října 2011

 Časový rozpis:

  Neděle 16.října

  11.00-12.00 h                    prezentace

  12.00-13.00 h                    losování

  13.00-16.00 h                    příprava místa

  16.00 h                             začátek závodu

   Pondělí-Čtvrtek 

   00.00-24.00                      průběh závodu

   Pátek 21.října  

   12.00 h                             ukončení závodu

   12.00-13.00 h                   úklid místa

   13.30 h                            vyhlášení výsledků

 

 

 Ceny:

1.cena: hotovost 50 000,-kč plus ceny od sponzorů

2.cena: hotovost 30 000,-kč plus ceny od sponzorů

3.cena: hotovost 10 000,-kč plus ceny od sponzorů

4.cena: hotovost  5 000,-kč plus ceny od sponzorů

5.cena: hotovost  3 000,-kč plus ceny od sponzorů

cena za nejtěžší rybu: hotovost 5 000,-kč plus ceny od sponzorů

 Startovné:

10 000,-kč za dvoučlenný-tříčlený tým.Max. 20. týmů

 Plaťte prosím na účet č. 202378722-0600, nejpozději do 14-ti dnů od potvrzení vaší přihlášky.

 

 Pokud dojde k odhlášení týmu po 10.září 2011,startovné se nevrací!

 Přihlášky:

 Posílejte na e-mail: grauvellbk@seznam.cz nebo na tel.č. 734337019

 Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí.

 

Organizátor a ředitel závodu:

Roman Malý Carp team Grauvell Blansko

 

 

Soutěžní řád

 Carp cup Koblov 2011

Team : Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty. Závodu se účastní max. 20. týmů.

Losování: Samotné losování lovných míst proběhne tak, že kapitán CT vylosuje místo lovu. Losuje se dvakrát. Poprvé pořadí a pak místo. Tým, který se nedostaví včas k prezentaci, bude losovat po skončení losování.

Bodování: Boduje se každý ulovený kapr a amur od 5kg včetně, kdy 10 gramů hmotnosti = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení musí být ryba zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Zasakovat rybu může team jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a jen na jeho výslovný pokyn mobilním telefonem.Vždy jen jedna ryba jeden sak. Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.                                                                                                                                                                                                                                                     Protest: Protest:
Protest: Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší ředitel závodu.

Přesun na místa a příprava lovného místa: V neděli dle časového rozvrhu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu, jeho označení (max. 2 tyčové bójky) a předběžné zakrmení, nejdříve však dvě hodiny před stanoveným začátkem závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera.

Lovný sektor: Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední teamy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice. V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.                                                                                                                                                            
Lov: Lov kaprů a amurů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír „Koblov", platného od 1.1.2011 a to v režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ). 

                            
Povolená technika lovu: Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. To znamená,že montáž musí být absolutně průběžná.Jako nástrahu mohou soutěžící použít pouze boilie (ne však boilie rohlíkové) a pelety. Jako návnadu je možné použít boilie, pelety, metodmix bez živých složek a partikl (kukuřici a řepku,v žádném případě ne surovou,ale řádně vařenou). Dipování nástrah, obalování pastou a PVA materiály povoleny.  Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. Je povoleno vyvážet nástrahy i návnady lodí. Samotný lov,zdolávání, bude probíhat ze břehu, v případě vázky musí tým vyprostit montáž z lodě.

Povolené vybavení: Vnadící prut, raketa, cobra, prak, katapult,vnadící košíček,člun, elektromotor, echolot,zavážecí loďka, tyčová bójka.

Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 90 cm, odháčkovacími matracemi, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb, ekosakem. Je nutný i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 90 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Doporučené vybavení: člun, echolot a tyčová bójka.

Pohyb a chování v průběhu závodu: Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla u sebe v sektorech a nebo na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu anebo po ukončení závodu, jsou povinni tuto škodu nahradit.

                                                                                                                                                                                                                                              Závěrečná ustanovení: Co není povoleno,je zakázáno.Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného nebo registračního poplatku. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.